Vytisknout

Zápis ze schůze výboru domů 2155 až 2166 ze dne 3.8. 2021 od 18h

 

Svolal: Výbor SVJ

Předsedal: Ing. Kristýna Oliberiusová

Místo konání: kancelář výboru SVJ v domě 2166

Přítomní: Kristýna Oliberiusová, Vladimír Mařík, Hedvika Výborná, Hana Novotná, Václav Vosátka, Petr Rastokin, Hana Krtilová, Martin Štrajbl
- na schůzi byla nadpoloviční účast, výbor je tedy usnášeníschopný
- docházka je nedílnou přílohou tohoto zápisu