Dne 20.6. 2018 v objektu Pod Strání 2219/28 byl proveden kontrolní odběr a následným rozborem byl zjištěn nulový nález Legionelly na výstupu  i zpátečce.

Výsledný protokol k nahlédnutí níže.

Protokol o zkoušce

Protokol o odběru vzorku pitné a teplé vody - Výstup

Protokol o odběru vzorku pitné a teplé vody - Zpátečka