Informace o prováděném zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů, tedy Společenství vlastníků jednotek č. p. 2155 až 2166 v ulici Pod strání se sídlem Pod strání 2162, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 267 51 402 (dále jen „Správce“), Vás v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

Vážení vlastníci,

 
omlouváme se za lednové komplikace s platbou nájmu přes službu INKASO. Bohužel díky nemoci došlo ke zpoždění předání obsluhy našeho SVJ bankovního účtu Pragostavu a SBD Zahradní město již lednové příkazy pro INKASO do banky nezadali. Od tohoto pondělí má Pragostav plný přístup k účtu a pracujeme na tom, aby se lednové platby podařilo do konce měsíce ještě zprocesovat. V opačném případě Vás budeme kontaktovat.
 
Děkujeme za pochopení
--
Ing. Kristýna Oliberiusová
předsedkyně SVJ domů č.p. 2155-2166 v ulici Pod Strání
mob: 776 345 606
 
V případě, že hradíte převodem, berte tuto zprávu jako bezpředmětnou. Děkujeme

Vážení vlastníci,

Od 1.10.2021 SBD Zahradní město zpoplatnilo vytisknutí složenek:

Pokud budou vlastníci i nadále vyžadovat tisk složenek:

- musí zaplatit poplatek ve výši 121,- Kč za čtvrtletí

- číslo účtu 747091/0300

- variabilním symbolem bytu

- do poznámky napsat složenky I. Q 2022 (II. Q 2022, III. Q 2022 apod.)

- platbu doložit na SBD ZM

- poplatek lze zaplatit na SBD ZM i v hotovosti na pokladně a složenky jim budou vytištěny

 

Děkujeme za pochopení

 

Výbor SVJ

Zde jsou k nahlédnutí dokumenty ohledně opravy severní fasády.

Zápis ze schůze výboru domů 2155 až 2166 ze dne 7. 12. 2020 od 19h

 

Svolal: Výbor SVJ

Předsedal: Ing. Kristýna Oliberiusová

Místo konání: kancelář výboru SVJ v domě 2166

Přítomní: Kristýna Oliberiusová, Martin Poustka, Václav Růžička, Vladimír Mařík, Vít Simon, František Trpišovský, Petr Rastokin, Hana Krtilová, Martin Štrajbl, Vít Švec
- na schůzi byla nadpoloviční účast, výbor je tedy usnášeníschopný
- docházka je nedílnou přílohou tohoto zápisu

Vážení spoluvlastníci,

vzhledem k množícím se dotazům na použití nátěru Balclean a nacenění celé opravy zde přikládáme dotaz přímo na dodavatele a jeho odpověď:

Podkategorie

články pro  uvedení na hlavní stránce - náhrada za "uncatorized". Na nic jiného nepoužívat!