Zápis ze schůze výboru domů 2155 až 2166 ze dne 7. 12. 2020 od 19h

 

Svolal: Výbor SVJ

Předsedal: Ing. Kristýna Oliberiusová

Místo konání: kancelář výboru SVJ v domě 2166

Přítomní: Kristýna Oliberiusová, Martin Poustka, Václav Růžička, Vladimír Mařík, Vít Simon, František Trpišovský, Petr Rastokin, Hana Krtilová, Martin Štrajbl, Vít Švec
- na schůzi byla nadpoloviční účast, výbor je tedy usnášeníschopný
- docházka je nedílnou přílohou tohoto zápisu