Zde jsou k nahlédnutí dokumenty ohledně opravy severní fasády.