Vytisknout
Kategorie: Menu Informace

 Informace o prováděném zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů, tedy Společenství vlastníků jednotek č. p. 2155 až 2166 v ulici Pod strání se sídlem Pod strání 2162, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 267 51 402 (dále jen „Správce“), Vás v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 

  1. Správce osobních údajů

Osobní údaje, které budou zpracovány jménem Společenství vlastníků jednotek č. p. 2155 až 2166 v ulici Pod strání se sídlem Pod strání 2162, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 267 51 402 a to osobami k tomu zmocněnými.

 

  1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem všech typů zpracování osobních údajů je prováděno z důvodů plnění právních povinností v souvislosti se správou majetku a evidencí členů SVJ.

 

  1. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů je různě dlouhá a odvíjí se od povinnosti správce prokázat různé právní skutečnosti.

 

  1. Osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, zejména subjektům podílejících se na správě SVJ, právním zástupcům SVJ nebo v důvodných případech i jiným subjektům, které prokáží právní nárok přístupu k osobním údajům:

 

V Praze dne 16. května 2018

Za výbor vypracovala Ing. Kristýna Oliberiusová